QTR Rental

//QTR Rental
QTR Rental2019-05-13T11:00:54+01:00

QTR

Vi designer og utvikler utstyr for olje & gass industrien. Våre hovedprodukter i dag, består av Safeclaw og Conductor Hangoff Tool.

Les mer om våre produkter

SAFECLAW
BETRO-LOCK
HANGOFF TOOL

Quality Technical Rental

Vi tilbyr utstyr for både salg og utleie

SAFECLAW 
Safeclaw ble utviklet for å gjøre riggtenger overflødig ved utskifting av rør-stykkene koblet til hoved-akslingen på boremaskinen. Den gir en HMS gevinst ved at ingen personer er innenfor rød sone på boredekk under denne operasjonen.Rør-stykkene blir sikret inni Safeclaw, noe som hindrer en potensiell fallende gjenstand. En stor reduksjon i nede tid, da den er rask å installer, operere og rigge ned. Safeclaw blir levert med et fjernoperert kontrollpanel som blir koblet til riggens hydraulikk system.

BETRO-LOCK
QTR leverer Betro-Lock plugger for stenging og åpning av rør i flere dimensjoner.

HANGOFF TOOL
Våre Hangoff Tool er utviklet for å holde lederøret i ro under sementering og herding av sementen i topp hullet. Våre Hangoff Tool er designet for å holde vekter opp til 250 tonn.

VÅRT HOVEDFOKUS 
Vårt hovedfokus er kost reduksjon og økt sikkerhet for on & offshore prosjekter.

KONTAKT OSS

Kontakt oss for mer informasjon og tilbud.

COO QTR AS

Audun SjursætherTelefon +47 454 03 242

SAFECLAW

Vår Safeclaw ble utviklet for å fjerne dagens rigg tenger i forbindelse med den farlige operasjonen det er å bytte ut mellom rør-stykket (Intermediate sub) på boremaskinens drivaksel.

BETRO-LOCK

Våre produkter holder den høyeste standard og er sertifisert etter gjeldende krav. Hos oss kan du være trygg på at produktene oppfyller dine forventninger til kvalitet og funksjonalitet.

HANGOFF TOOL

Våre Hangoff Tool er utviklet for å holde lederøret i ro under sementering og herding av sementen i topp hullet. Våre Hangoff Tool er designet for å holde vekter opptil 250 tonn.

Hovedkontor Kristiansand

Stadionveien 21, N-4632 Kristiansand

Phone: +47 416 88 000

Kontor Sandnes

Brannstasjonsveien 24, N-4312 Sandnes